Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Novumbooks is een initiatief van Ian Pontis

 

Ian Pontis is geboren in Amsterdam in de jaren 50. Hij heeft al vanaf de lagere school verhalen bedacht en opgeschreven, maar is er nooit toe gekomen om de verhalen uit te werken tot volledige boeken.

Ian heeft vrijwel zijn hele leven gewerkt als creatief freelancer. Dat heeft hij gedaan in de muziek, in de film, als therapeut, als spreker, als coach.

In de zomer van 2014 heeft Ian besloten te proberen zijn talent om verhalen te vertellen 'te gelde te maken'. Als het aan Ian ligt wil hij de vele verhalen die hij 'op de plank' heeft liggen uitwerken tot boeken, scripts en films. Novumbooks heeft hij in het leven geroepen om dat mogelijk te maken.

De verhalen van Ian zijn filmisch, beeldend, spannend, rouw en realistisch. Alles moet 'kloppen' binnen de soms fictieve maar meestal bestaande werkelijkheid.

De serie Novum speelt weliswaar voor een groot deel in de toekomst maar is toch niet typisch Science fiction. Alles wat gebeurt is nauwkeurig te onderbouwen vanuit de huidige stand van de wetenschap of de te verwachten ontwikkelingen. Ian besteedt veel zoektijd op internet, in bibliotheken en in archieven. Daarnaast heeft hij uitgebreid contact met wetenschappers, ervaringsdeskundigen en futurologen om het beeld kloppend te maken.

De verhalen van Ian zijn als puzzels waarvan de losse stukjes aan de lezer worden aangeboden. Tijdens het lezen worden de puzzels opgelost en worden er nieuwe stukje toegevoegd.

Het verhaal over de cult in de serie Novum is volledig fictief, de personen en plaatsen die er in voorkomen zijn verzonnen maar de beschreven rituelen, de werkmethode en de geschiedenis is zo waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven. Waar het verhaal zich afspeelt in het verleden zijn de historische feiten zo veel mogelijk juist, hoewel de personen - vaak gebaseerd op mensen die werkelijk hebben geleefd - fictief zijn. 

Waar namen gebruikt worden van mensen die werkelijk hebben geleefd is hun handelen gebaseerd op openbare documenten over die persoon in combinatie met wat Ian er in zijn fantasie en in het belang van het verhaal aan heeft toegevoegd.

 

+++